Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

 

 

Από την Αντιπεριφέρεια Κιλκίς σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν

οι πίνακες με τα αποτελέσματα των εγκριθέντων ωφελουμένων και των

απορριφθέντων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βασικής Υλικής Συνδρομής

ΤΕΒΑ 2015 για την Π.Ε. Κιλκίς. Η αναζήτηση γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

 

Πληροφορίες σχετικά με την έκβαση των αιτήσεων θα δίδονται καθημερινά στις παρακάτω διευθύνσεις:

1) Δήμος Κιλκίς- Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, ώρες: 08:00-13:00,  

   τηλέφωνο: 23413 52283

2) Κ.Δ.Ε.Κ. Δήμου Κιλκίς, ώρες: 09:00-12:00, τηλέφωνο: 23413 52216

3) Δημαρχείο Δήμου Παιονίας, ώρες: 09:00-12:00

 

Ενστάσεις κατά των πινάκων των απορριφθέντων θα πραγματοποιούνται εντός

επτά (7) ημερών από την επόμενη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων,

δηλαδή από 21-10-2015 έως 27-10-2015, καθημερινά στις παραπάνω διευθύνσεις.

 

Η ένσταση υποβάλλεται ΜΟΝΟ με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ’αριθμ.

Δ23/οικ.45100/3205/12-10-2015 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης(ΦΕΚ 2205/τ.Β’/13-10-2015).

Ένσταση που έχει υποβληθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

 

20 Οκτωβρίου 2015

 

Πίνακες αποτελεσμάτων ΤΕΒΑ

Αίτηση ένστασης

 

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα