Η Αγία Γραφή και τα Λειτουργικά Κείμενα

σε μορφή e-book (.epub)

[μπορούν να προβληθούν εκτός από υπολογιστή (κλασικό περιβάλον και περιβάλον αφής)

σε Smartphones, Tablets και E-book readers]

 

Για να το προβάλετε πρέπει να διαθέτετε κάποια εφαρμογή e-book reader.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επειδή τα κείμενα είναι πολυτονικά και έγχρωμα πρέπει η εφαρμογή που θα χρησιμοποιήσετε

να υποστηρίζει έγχρωμο πολυτονικό κείμενο:

- Για το κλασικό περιβάλον των Windows συνιστώνται το Calibre ή το Adobe Digital Editions.

(Στην περίπτωση που εγκαταστήστε το Calibre, για να βρείτε το πρόγραμμα ανάγνωσης πατήστε:

Έναρξη > Προγράμματα > Calibre > E-book viewer).

- Για το περιβάλον αφής των Windows (Tablet mode για εφαρμογές από το Microsoft Store)

που υπάρχει στα Windows 8 και 10 συνιστώνται το Book Bazaar Reader, το Bibliovore,

το Roxio MediaBook Reader, το DL Reader ή το eBook.de Reader.

- Για smartphones με λειτουργικό σύστημα Windows Phone συνιστώνται το Legimi ή το Reading.

- Για συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS (iPhone & iPad) συνιστάται το iBook.

- Για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android συνιστάται το Reasily.

Η εφαρμογή αυτή έχει την ιδιαίτερη δυνατότητα να έχει ανοιχτά ταυτόχρονα

δύο ή και περισσότερα βιβλία (π.χ. Παρακλητική και Μηναίο).

 

 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 1 (Γένεσις-Ρουθ) [κείμενο – μετάφραση]

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 2 (Βασιλειών-Μακκαβαίων) [κείμενο – μετάφραση]

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 3 (Ψαλμοί-Δανιήλ) [κείμενο – μετάφραση]

 

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (αρχαίο κείμενο)

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (κείμενο - μετάφραση)

 

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ (ΟΚΤΩΗΧΟΣ)

ΤΡΙΩΔΙΟ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟ

 

ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ (Α΄ έως Δ΄ Παρασκευή των Χαιρετισμών)

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ (Ε΄ Παρασκευή των Χαιρετισμών)

 

ΜΗΝΑΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΜΑΪΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΗΝΑΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 

ΨΑΛΤΗΡΙΟ

 

ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ (επίσης και σε PDF)

 

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ (με Χαιρετισμούς στην Παναγία)

 ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ

 

Επιστροφή στην Αρχική σελίδα